FANDOM


Sửa đổi

Oreki Tomoe (折木供恵 Oreki Tomoe) là chị gái của Oreki Houtarou. Và cũng là người yêu cầu Houtarou gia nhập CLB Văn học Cổ điển đang có nguy cơ bị giải tán.

(Trang chưa được hoàn thiện...)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.